Om os

Baggrund for projektet

Ideen til oplysningsprojektet udspringer af, at vi alle har været udsendt til Israel-Palæstina som ledsagere og menneskerettighedsobservatører i det økumeniske (fælleskirkelige) program Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI) under Kirkernes Verdensråd.

Som ledsagere og menneskerettighed-sobservatører har vi dagligt været vidne til den israelske besættelse og dens konsekvenser, og har som led i vores menneskerettighedsarbejde været med til at sætte fokus på konflikten og besættelsens konsekvenser. Dette arbejde ønsker vi at videreføre i dette oplysningsprojekt i anledningen af 50-året for den israelske besættelse.

Derfor startede vi Oplysning Palæstina Israel

Projektet skal være med til at sætte fokus på Israel-Palæstina konflikten i anledning af 50-året for den israelske besættelse og generelt bidrage til at udbrede viden om og interesse i konflikten. Projektet lægger vægt på at være upartisk og politisk uafhængig og særligt oplyse om konflikten ud fra et humanitært og menneskerettighedsperspektiv.

Projektgruppen består af syv danskere, der tidligere har været udsendt til Israel-Palæstina som EAPPI-ledsagere og menneskerettighedsobservatører.Projektets udførelse og konkrete aktiviteter varetages i samarbejde med flere påtænkte organisationer og foreninger og som led i en koordineret indsats i samarbejde med lignende initiativer. Der er nedsat en styregruppe, der har det overordnede ansvar for opfølgning på projektets udformning, aktiviteter og mål.

”The Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel” (EAPPI) er et program, der blev oprettet i 2002 af Kirkernes Verdensråd på baggrund af en appel fra lokale kirkeledere om behovet for en international tilstedeværelse i regionen. Programmet bringer frivillige fra hele verden til Vestbredden for at yde beskyttende tilstedeværelse til sårbare grupper, rapportere brud på menneskerettigheder og for at støtte israelske og palæstinensiske ikkevoldelige bestræbelser for en retfærdig fred.

Programmet tager ikke parti i konflikten men er pro menneskerettigheder og den humanitære folkeret. Programmet har et tæt samarbejde med internationale og lokale menneskerettighedsorganisationer som UNICEF, UNHCR, UNWRA, YMCA og Røde Kors. I Danmark er det Folkekirkens Nødhjælp, der i samarbejde med Danske Kirkers Råd og Det Mellemkirkelige Råd, sender frivillige til Vestbredden

Det mener OPI om Palæstina-Israel konflikten

Oplysning Palæstina Israel (OPI) er først og fremmest et oplysningsprojekt, der har til formål at oplyse om Palæstina-Israel konflikten ud fra et humanitært og menneskerettighedsperspektiv. Vi er derfor upartiske, når det gælder konflikten, men tager parti, når det gælder menneskerettigheder og den humanitære folkeret.

OPI agiterer derfor ikke for en bestemt løsning på konflikten, men for en retfærdig fred og retfærdighed for både palæstinensere og israelere og for at begge parter overholder de internationale menneskerettighedskonventioner som de har tilsluttet sig.

Når det er sagt skal det bemærkes, at størstedelen af det, vi har været vidne til som udsendte menneskerettighedsobservatører og ledsagere, har været den uretfærdighed og manglende rettigheder som palæstinensere dagligt oplever pga. af besættelsen. 

OPI anerkender, at Israel som ethvert andet land har ret til at leve bag anerkendte grænser og skabe sikkerhed for sine indbyggere. På samme måde anerkender OPI palæstinensernes ret til selvbestemmelse og til at leve i autonomi bag ligeledes anerkendte grænser samt alle borgeres ret til frit at bevæge sig som stadfæstet i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder artikel 13.

OPI tager afstand fra vold i almindelighed og overgreb på civile i særdeleshed, det være sig enten i form af den strukturelle vold, undertrykkelse og diskrimination, der kommer til udtryk i den israelske besættelse af de palæstinensiske områder, såvel som palæstinensiske angreb mod israelere i form af selvmordsbomber og raketangreb.

OPI fordømmer alle overtrædelser af menneskerettighederne uanset hvem, der står bag disse og mener, at internationale traktater og aftaler skal overholdes af alle parter.

Det gælder FN’s resolution 194 fra 1948, der understreger palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage, nr. 242 fra d. 22. november 1967, der kræver israelsk tilbagetrækning fra de besatte områder samme år og nr. 465 fra 1. marts 1980, der opfordrer Israel til at rømme de ulovlige bosættelse fra de af Israel besatte områder.

Det gælder for øvrigt den fjerde Genèvekonvention fra 1949, der bl.a. forbyder bosættelser af egne borgere i besat område som Israel har underskrevet og ratificeret sammen med mange andre FN-konventioner.

Projektgruppen

Member of Oplysning Israel Palæstina

KAJA

Jeg var udsendt i Jerusalem i tre måneder. En af min hovedopgaver som udsendt var at monitorere checkpoints, herunder Kalandia checkpoint, som ligger mellem Jerusalem og Ramallah, og er en af de travleste checkpoints på Vestbredden. Jeg besøkte også regelmessig beduiner, som lever under en konstant fare for tvangsforflyttelse af deres samfund. Envidere monitorerede jeg adgangen til den gamle by i Jerusalem og muslimenes adgang til at praktisere sin religion. Jeg rapporterede også fra tilbakeholdelser og fengslinger af palestinensere, samt husrivninger og ransakelser. 

Kaja var udsendt i perioden februar til maj 2016.

RAJESH

Jeg var udsendt i Hebron, som er den største by på Vestbredden og som særligt har været centrum for konflikten, fordi palæstinensere og bosættere bor side om side i byens israelsk-kontrolleret områder, hvilket udløser sammenstød mellem palæstinensere og israelske bosættere og soldater. I Hebron var mine primære opgaver at ledsage børn i skole, monitorere adgang til skole, arbejde og Ibrahami Moskeen samt at yde beskyttende tilstedeværelse for sårbare grupper. 

Rajesh var udsendt i perioden september til december 2015.

oplysning israel palaestina member

SARINTI

Jeg var under 3 måneder stationeret ude på landet, i den sydlige del af Vestbredden. Der oplevede jeg på nært hold hvordan Israels love, regler og militære tilstedeværelse gennemsyrer dagligdagen for de palæstinensiske bønder. I mit oplæg fortæller jeg også hvordan dette påvirker palæstinensernes mulighed for udvikling og vækst.. Jeg belyser også, hvad konflikten har betydet for den jødiske befolkning i et alt mere polariseret og radikaliseret politiskt klima i Israel.

South Hebron Hills, December 2015

Member of Oplysning Israel Palæstina

LINE

Jeg arbejdede i Tulkarem-Qalqiliya i det nordvestlige Vestbredden langs muren i grænselandet mellem Palæstina og Israel. De fleste morgener monitorerede vi agricultural gates, hvor palæstinensiske landmænd skulle igennem ID-kontrol og kropsvisitation for at få adgang til deres egne marker. Vi besøgte også regelmæssigt byer langs muren og beduinerne i the seam zone, som er afskåret fra resten af Palæstina og fanget i grænselandet. Desuden arbejdede vi med problemstillinger som børn og unges adgang til uddannelse, kvinderettigheder, hus ransagelser, anholdelser, sultstrejke i fængsler, forurening fra Israel ind i Palæstina, og angreb fra bosættere,

 Line var udsendt i perioden september til december 2016.

Maj

Jeg var udsendt i Bethlehem i efteråret 2017. I Bethlehem var vores opgave som økumeniske ledsagere mangeartede. Vi var dog først og fremmest tilstede på Checkpoint 300, den største checkpoint på den sydlige del af Vestbredden. Dernæst var en af vores største prioriteter at være tilstede på skoler, hvor der var militær tilstedeværelse. Ellers bestod arbejdet i at vedligeholde kontakten og samarbejdet med partnerorganisationer såsom Røde Kors og FN’s højkommissariat for menneskerettigheder, samt palæstinensiske, lokalt forankrede fredsinitiativer, organisationer og individer for at kunne finde konkrete løsninger og få mest muligt ud af hinandens arbejde. Vi besøgte desuden en del lokalsamfund og deltog i olivenhøsten, hvor vi også ydede beskyttende tilstedeværelse.

Maj var udsendt i perioden august til november 2017.

Scroll to top