Historisk kontekst

Hvad er Israel-Palæstina-konflikten?

Israel-Palæstina-konflikten er en af verdens længste konflikter og den har skabt et dybt fjendskab mellem jøder og arabere. Samtidig er den blevet omdrejningspunkt for en række andre konfrontationer i Mellemøsten og for storpolitiske magtspil på internationalt plan. Selv om der er gjort mange forsøg på at skabe fred, er det endnu ikke lykkedes. I november 2004 døde den første præsident for Det Palæstinensiske Selvstyreområde, Yassir Arafat, og to måneder senere blev hans efterfølger, Mahmoud Abbas, indsat. Kort efter rømmede Israel Gazastriben.

Nogle mente, at det palæstinensiske præsidentskifte – og præsidentskiftet i USA i 2009 – gav håb for en fredelig løsning på konflikten. Det lykkedes da også den nye amerikanske præsident Barack Obama at samle israelere og palæstinensere til et møde i september 2010. Men efter få uger brødforhandlingerne sammen, og udsigten til en to-statsløsning synes igen at ligge langt ude i fremtiden. Til gengæld taler flere iagttagere om, at en fælles stat for palæstinensere og israelere kan vise sig som en alternativ løsning.

Det er en konflikt, som har det historiske område Palæstina i centrum. Problemet er, at to forskellige folk – jøderne og palæstinenserne – kræver suverænitet over og historisk og religiøst begrundet ret til området. Konflikten har medført en række krige, som ikke kun har involveret de to folk, men som også har inddraget en række arabiske lande i regionen samt det internationale samfund, blandt andet repræsenteret ved FN. Under Den Kolde Krig foregik en del af Sovjetunionens og USA’s stormagtsrivalisering således i forbindelse med Israel-Palæstina-konflikten, idet de to stormagter støttede hver deres part. Israel-Palæstina-konflikten påvirker desuden indirekte en lang række lande, som har modtaget palæstinensiske flygtninge fra krigene mellem Israel og Palæstina.

Hvad er de vigtigste elementer i konflikten

De væsentligste elementer i konflikten er i dag følgende spørgsmål:

· Hvilken status skal Jerusalem have – skal byen være hovedstad for det palæstinensiske eller jødiske folk?

· Hvad skal der ske med de cirka 200 jødiske bosættelser i de palæstinensiske områder på Vestbredden?

· Hvilke muligheder skal de palæstinensiske flygtninge have for at bosætte sig i Israel, og i hvilken grad skal de have kompensation?

· Hvordan skal den endelige grænsedragning mellem Israel og den kommende palæstinensiske stat være?

Her er tale om praktiske, geografiske spørgsmål, som har stor symbolsk og følelsesmæssig betydning for konfliktens parter. Disse spørgsmål har samtidig et historisk og en religiøst aspekt, og der dukker derfor ofte historiske og religiøse argumenter op i konflikten.

https://faktalink.dk/titelliste/ipko

 

Scroll to top