Tilblivelsen af kampagnen ”I am Palestine. I EXIST.”

I vinteren 2017 vendte jeg tilbage til Danmark efter et tre-måneders observatørophold i Israel/Palæstina. Mit hoved var fyldt med information og indtryk – og min krop var udmattet efter at have stået op kl. 4:00 om morgenen to gange om ugen for at yde beskyttende tilstedeværelse på den såkaldte Checkpoint 300 i Betlehem.

Siden seksdageskrigen i 1967 har palæstinenserne levet under israelsk besættelse – noget, der har afgørende indvirkning på deres hverdag og på deres håb for fremtiden. I 2017 da jeg var afsted, var det altså det halvtredsindstyvende år for den ulovlige israelsk besættelse af palæstinensisk land. Én af de ting jeg fandt ud af som observatør var, at mange palæstinensere har kultiveret landarealerne i århundreder. Nogle af dem har endda juridiske papirer, der daterer helt tilbage til det Osmanniske Imperium, hvilket bevidner dette faktum. På denne baggrund kan det være svært at forstå, at palæstinenserne endnu ikke har opnået anerkendelse af verdenssamfundet – herunder af Danmark.

Under vores ophold har vi som observatører alle været vidner til daglige krænkelser af menneskerettighederne samt klokkeklare brud på den humanitære folkeret. Inspireret af en tekst skrevet af en palæstinenser, der er bosiddende på den besatte Vestbred, blev idéen til kampagnen ”I am Palestine. I EXIST” til i starten af 2018. På den ene side var formålet med kampagnen at gøre konflikten, som for de fleste oftest kan være meget uoverskuelig og kompleks mere tilgængelig og letforståelig. På den anden side var formålet at tage oplysningsarbejdet et skridt videre ved at opfordre de danske politikere til at anerkende Palæstina som en selvstændig stat.

På baggrund af mine personlige oplevelser og indsigt erhvervet igennem opholdet, havde jeg et brændende ønske om at gøre op med accepten af den nuværende situation, hvor fire generationer nu snart er vokset op under en ulovlig militær besættelse, der ifølge det israelske informationscenter for menneskerettigheder i de besatte områder er uløseligt forbundet med krænkelser af menneskerettighederne.

Skiftende danske regeringer har i mere end 20 år officielt støttet etableringen af en sammenhængende og bæredygtig palæstinensisk stat som del af en tostatsløsning mellem Israel og palæstinenserne. Alligevel har Danmark endnu ikke anerkendt Palæstina som stat. Snart 60.000 danskere har dog via Mellemfolkeligt Samvirkes underskriftsindsamling skrevet under på, at Danmark skal anerkende Palæstina som en selvstændig stat. Igennem kampagnen var vi med til at sætte fokus på denne underskriftsindsamling.

I løbet af foråret, sommeren og efteråret 2018 var vi desuden tilstede med vores kampagnemateriale ved i alt 15 forskellige events, hvor vi indsamlede over 300 individuelle solidaritetsfotos. På folkemødet fik vi engageret en hel del politikere, heriblandt Margrete Auken, Pernille Skipper, Johanne Schmidt-Nielsen og Mogens Lykketoft. Med bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes generalsekretær Tim Whyte’s deltagelse lykkedes det ligeledes at få opbakning til kampagnen fra stærke stemmer fra det danske civilsamfund. Et andet højdepunkt var da det lykkedes at få Kumi Naidoo, Amnesty International’s generalsekretær til at støtte op om kampagnen, da han var på besøg i København.

Line fra OPI er her igang med at indsamle samtykke til deling af et solidaritetsbillede. Efter den nye persondatalov trådte i kraft d. 25. maj 2018 er det ikke længere lovligt at dele personfølsomme oplysninger uden samtykke. Billedet er fra Mellemfolkeligt Samvirkes’ event “Bas under besættelsen”.

Via vores kampagneplakater satte vi fokus på i alt 15 forskellige emner, der relaterer sig til situationen i Mellemøsten. Vi ville gøre det nemt at forstå virkeligheden og hverdagen for den besatte palæstinensiske civilbefolkning ved på én og samme tid at give helt almindelige mennesker en mulighed for at udvise solidaritet med de over 4 millioner palæstinensere, der alt for længe har befundet sig i en grotesk situation, hvor de bliver frataget deres land, deres frihed, deres ret til uddannelse, fri bevægelighed… og dermed deres håb for en bedre fremtid.

Billedet blev taget til en koncert på Christiania, hvor frivillige fra Tid til Fred – Aktiv mod Krig havde fået materialet med og endda lavet det fine banner, I ser i baggrunden, som vi efterfølgende havde med til forskellige udendørsevents.

Selvom det ikke lykkedes at få Danmark til at anerkende Palæstina i 2018, lykkedes det til gengæld at få skabt opmærksomhed og forståelse for, hvad det vil sige at leve under besættelse. Vi blev mødt med velvilje og opbakning fra en lang række aktører og vi fik engageret mennesker fra ni forskellige lande, der heller ikke har anerkendt Palæstina som stat – igennem realiseringen af vores kampagnevideo.

Sidst men ikke mindst fik vi samlet en række imponerende talere til markere den internationale solidaritetsdag med det palæstinensiske folk, der troppede op på den nok koldeste og vådeste dag i november 2018. Vi var således med til at holde debatten i gang og minde vores beslutningstagere om, at der både i befolkningen og blandt det danske civilsamfund er opbakning til at værne om de ukrænkelige menneskerettigheder og den humanitære folkeret – også når det gælder Israel/Palæstina! Dette blev særlig tydeligt d. 10. december, hvor Københavns Rådhusplads var fyldt med fredelige demonstrerende, der markerede menneskerettighedernes 70-års fødselsdag med fakler, der lyste i mørket og brændende taler, der forsvarede menneskerettighederne.

Skrevet af Maj


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top